"Vi bygger en helt ny stad här"!

Dagens Nyheter ställer idag fyra frågor till Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Löfgreen med anledning av att Järfälla pekas ut som den kommun som är bästa boendevalet för pendlare. Svaren är bl.a. att “det är klart att man ska bo i Järfälla”, “vi bygger en helt ny stad här!”.

Hela artikeln från dagens tidning läser du här!