Vernissage av webportalen Miljöläget i Järfälla!

Den 27 november deltog Emma Feldman tillsammans med ca hundra deltagare vid invigningen av den nya webportalen Miljöläget i Järfälla. Vernissaget inleddes med ett invigningstal av miljöplanerare Per Skyllberg.

 

Miljöläget i Järfälla redovisar hur miljömålen i kommunens miljöplan 2010-2020 uppfylls och genom olika nyckeltal kan man nu följa utvecklingen i Järfälla inom olika miljöområden. Det finns även en kontinuerligt uppdaterad redovisning av hur kommunen arbetar med de olika åtgärderna som finns angivna i miljöplanen.

I miljöplanen finns tre profilområden angivna. Dessa är ”Det klimatsmarta Järfälla”, ”Det miljömedvetna Järfälla” och ”Det goda livet i Järfälla”. Under respektive fokusområde kan man följa utvecklingen för att nå de olika effektmålen.

Läs mer om Miljöläget i Järfälla här!