Verksamhetsbesök på Mekonomen verkstad i Veddesta

Den 12 september besökte Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Löfgreen, kommunalrådet Emma Feldman och den politiske sekreteraren Rasmus Törnblom Mekonomens verkstad i Veddesta. Verkstaden, som öppnade i februari 2012, drivs av Masoud Ghasemi och är ett mycket inspirerande och bra exempel på när näringslivet och kommunens arbetsmarknadsenhet Jobbcenter samarbetar som bäst.

Av de totalt 9 st. heltidsanställda på verkstaden har Ghasemi anställt 4 st. av dessa efter att de genomfört praktik genom Jobbcenter i Järfälla, vilket innebär närmare 50 % av personalstyrkan. Vidare framhåller Ghasemi att det framöver troligtvis kommer att finnas ett behov av ytterligare anställningar som även de kommer att ske via Jobbcenter. Flera utav de anställda har utbildats på plats av Ghasemi som även understryker vikten av vidareutbildning inom områden där den anställde visar tecken på extra skicklighet eller intresse.

Vi fick även möjlighet att prata med några av de anställda som var både positiva till och tacksamma för Ghasemis nära samarbete med Jobbcenter och att ha givits möjligheten att genom praktik få en chans att ta sig in på arbetsmarknaden och slutligen få en fast anställning.