Verksamhetsbesök på Jobbcenter i Järfälla

Cecilia Löfgreen och Emma Feldman på Jobbcenter i Järfälla

Den 7 september besökte Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Löfgreen, kommunalrådet Emma Feldman och Moderaternas politiska sekreterare Rasmus Törnblom Jobbcenter i Järfälla som en viktig del i arbetet med att bryta utanförskapet i kommunen.

Jobbcenter är kommunens arbets-marknadsenhet som även har ett nära samarbete med arbetsför-medlingen, försäkringskassan och kommunens individ och familje-omsorg. Vi gavs möjligheten att träffa bl.a. ledning, coacher och arbetsmarknadskonsulenter för att höra deras synpunkter kring verksamheten vars mål är att är att öka arbetssökandes möjligheter att bli självförsörjande.