Verksamhetsbesök på Flottiljens äldreboende!

Den 9 november besökte Socialnämndens ordförande Björn Falkeblad, kommunalrådet Emma Feldman och den politiske sekreteraren Rasmus Törnblom Flottiljens äldreboende tillsammans med Socialnämndens ordförande i Danderyd, Isabella Jernbeck, och två av deras nämndledamöter. Vi fick en rundvandring och visning av lokaler och verksamhet av samordnare Mia Eriksson.

Flottiljen är ett modernt, arkitektritat äldreboende i Barkarbystaden som öppnade i mars 2012 och drivs av det privata vårdföretaget Attendo. Arkitekturen är utformad för att skapa ljusfyllda rum med inspiration och trygghet för alla och där materialval är noga valt – till exempel för att passa personer med demens.

Utomhusmiljön ska stimulera alla sinnen genom en trädgård anpassad för människor med funktionsnedsättning. Det finns bredbandsuppkoppling i alla rum och inbyggd teknik för att underlätta vård och omsorg för personal och boende.  

Flottiljens stora och ljusfyllda entré med ingång till spa- och träningsavdelningen
Flottiljens stora och ljusfyllda entré med ingång till spa- och träningsavdelningen
Den stilfullt, arkitektritade trädgården
Den stilfullt, arkitektritade trädgården

Flottiljen är tänkt som en mötesplats för unga och gamla genom att det finns spa- och träningsavdelning, mötesplats, café och restaurang som är öppet för allmänheten. I anslutning till äldreboendet finns också ett växelboende med tio platser.

Den 32-gradiga inomhuspoolen
Den 32-gradiga inomhuspoolen

 

Träningsavdelningen
Träningsavdelningen