Vallöfte – Inför en äldrenämnd i Järfälla

Den borgerliga oppositionen i Järfälla (M, L och KD) föreslår att en äldrenämnd ska införas i kommunen.

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna är eniga – Järfälla behöver en egen äldrenämnd. Därför berättar man nu att man vill inleda nästa mandatperiod med att införa en egen äldrenämnd som bland annat ska ansvara för hemtjänst och äldreboenden.

 

  • Även om vi är tre olika partier så delar vi uppfattning i mycket. Vi är alla tre överens om att inleda nästa mandatperiod med att inrätta en äldrenämnd, säger Cecilia Löfgreen, gruppledare för Moderaterna.

Det blir fler och fler äldre i Järfälla och behoven från kommunen ökar. Under mandatperioden har de överskott som äldreomsorgen haft använts för att täcka underskott inom funktionshinder. Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna menar att en egen nämnd kan ge bättre förutsättningar att arbeta förebyggande.

 

  • Samtidigt som behoven ökar ser vi också att många äldre mår bra länge. Med en egen nämnd vill vi skapa bättre förutsättningar för förebyggande arbete så att våra gemensamma resurser finns för dem som behöver dem som mest, säger Nikoletta Jozsa, gruppledare för Liberalerna.

I förslaget till budget för 2018 lade Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna flera gemensamma förslag. Man förslog då bland annat insatser för att den som får hjälp hemma ska träffa samma personal i så hög utsträckning som möjligt, att Järfällabor över 75 år ska kunna få viss hjälp hemma utan biståndsbedömning och att kommunen bör ta fram en strategi för hur kommunen kan hjälpa äldre till minskad felaktig multimedicinering.

 

  • Det finns mycket som behöver göras för att återigen göra Järfälla till ett föredöme inom äldreomsorgen. Med ökat fokus på äldreomsorgen kommer vi kunna göra det tryggt att bli gammal i Järfälla, säger Lennart Nilsson, gruppledare för Kristdemokraterna.