Unga på gång – en kraftsamling för ungdomar mellan 16-20 år!

Järfälla kommun kraftsamlar nu i ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen för att alla Järfällaungdomar mellan 16-20 år ska studera, arbeta eller ha en annan meningsfull sysselsättning.

Detta arbete sker i enlighet med ett av kommunens övergripande mål som är att utanförskapet ska brytas och i Utbildningsnämnden har man beslutat om mål som säger att andelen Järfällaungdomar vars sysselsättning kommunen har vetskap om skall öka. Arbetet med att få kontakt med dessa ungdomar är oerhört viktigt.

För att få kontakt med dessa ungdomar har man skickat brev och det kan även handla om Ungdomarna kommer framöver att kontaktas på många olika sätt. Det kan handla om hembesök, brev, meddelanden på Facebook eller att fältassistenterna, fritidsgårdarna eller föreningslivet hjälper till med kontakten. Information riktad till målgruppen i form av exempelvis flyers och affischer kommer även att finnas på de ställen där ungdomarna rör sig.

Kirsti Jolma är projektledare på Utbildningsförvaltningen och den som har samordningsansvaret i uppstarten av arbetet.

– Framförallt handlar det om att hitta ungdomar, och att de blir sedda utifrån sina drömmar och förutsättningar. Vi fokuserar inte på problem, utan på möjligheter, berättar Kirsti.

När kommunen har kommit i kontakt med en ungdom sätter man efter individuella samtal in åtgärder som passar just den individen. Här kan allt från vägledning till att ordna praktik, arbetsprövning eller annan stödåtgärd bli aktuellt.

Läs mer om Unga på gång här!