Tusentals nya cykelparkeringar i Järfälla

Järfälla kommun gör en satsning på cykelparkeringar och inför en cykelparkeringsnorm. Cykelparkeringar kommer att finnas vid alla nybyggda bostäder, företag och verksamheter.  Bara under de kommande 4 åren kommer 1600 nya bostäder att byggas vilket innebär 4000 nya cykelparkeringar i anslutning till bostäder.

–    Cykeln blir ett allt viktigare transportmedel i vardagen och att skapa förutsättningar för ett ökat cykelanvändande har vi sett som prioriterat, säger Eva Lennström, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

 Med cykelparkeringar i anslutning till bostadshus, arbetsplatser och vid pendeltågsstationerna blir cykeln ett naturligt transportmedel för resor till kollektivtrafiken och arbetet. Under mandatperioden kommer kommunen göra fortsatta satsningar på att utveckla infrastrukturen för cykelanvändning.

– Jag hoppas att fler än idag kommer att välja att ställa bilen hemma och istället välja att ta cykeln till jobbet, skolan eller pendeltåget, avslutar Eva Lennström.

Kommunstyrelsens ordförande Eva Lennström Foto: Mikael Nasberg
Kommunstyrelsens ordförande Eva Lennström Foto: Mikael Nasberg