Satsning mot klotter ger resultat

Alliansens medvetna satsningar för att göra Järfälla tryggt och snyggt visar tydliga resultat när det kommer till klotter.

De insatser som satts in för att minska klottret i Järfälla visar att klottret minskar i Järfälla. Antalet anmälningar går ner samtidigt som medborgarnas nöjdhet med klotterbekämpningen ökar. Under 2009 inkom nära 200 anmälningar om klotter, ett år senare var siffran nere på endast 105. Under samma period så har antalet medborgare som är nöjda med kommunens klotterbekämpning ökat från 74 % till 83 %.

– Det är väldigt positivt att våra insatser ger resultat. Nu fortsätter arbetet för ett tryggt och snyggt Järfälla med bland annat slyröjning, belysning av mörka platser och förbättrat underhåll av våra utemiljöer, kommenterar Eva Lennström. Kommunstyrelsens ordförande.