Tryggt och snyggt i Järfälla!

Sandupptagning pågår för fullt i kommunen just nu och alla spår av vintern sopas bort. Buskage utmed våra vägar röjs och sly i skogsområden rensas och gallras för bättre ljusspridning av gatubelysningen och för mer öppna och trygga ytor. Fler papperskorgar kommer att placeras ut, städningen intensifieras och Järfällas blir tryggare och snyggare.