Tryggt och snyggt i Järfälla!

Arbetet med att göra Järfälla mer Tryggt och snyggt pågår för fullt. Plantering av körsbärsträd och blommor och markutjämningsarbeten är på gång i Jakobsberg och nya kommunflaggor vajar i våra kommundelscentrum. Utökad städning i våra centrum och fler papperskorgar pågår och den 21 april börjar Naturstädningskampanjen där föreningar, skolklasser, förskolor och fritidshem deltar. Nedan följer några bilder över vad som händer just nu.

Markutjämningsarbeten, nya kommunflaggor och plantering av körsbärsträd
Blomsterplanteringar
Markutjämning och plattsättning
Kommunflaggor i Kallhäll centrum
Högtrycksspolning
Morgonstädning i Jakobsberg centrum
Plantering av körsbärsträd i Jakobsberg centrum
Körsbärsträd

 

“Tryggt och snyggt”-annonsering i Jakobsberg centrum