Tryggt och snyggt i Järfälla!

Nu är arbetet med att jämna ut marken och att lägga om plattor i full gång i Jakobsberg centrum. Detta sker som en del i centrumlyftet under 2014.

Markutjämning och nya plattor.