Tobak, alkohol och narkotika minskar i Järfälla!

Järfällas 14-åringar använder allt mindre tobak, alkohol och narkotika. Det visar den årliga rapporten om ungdomarnas tobaks-, alkohol- och drogvanor i kommunen. En stor del av den positiva utvecklingen tillskrivs föräldrarna, skolorna och föreningslivet. 

Varje år genomför Järfälla kommun en undersökning om ungdomars alkohol- tobak- och drogvanor. Undersökningen är en del i Järfälla kommuns drogpolicy och är ett sätt att följa utvecklingen i åldersgruppen.

Den senaste undersökningen visar att kommunens 14-åringar använder allt mindre alkohol, tobak och narkotika. Idag uppger 26 procent av de tillfrågade att de konsumerar alkohol, jämfört med 50 procent 2003.

Fler positiva siffror från undersökningen:

  • Fem procent av ungdomarna uppger att de röker – ifjol var det åtta procent.
  • Andelen föräldrar som köper eller bjuder sina barn på alkohol har halverats sedan 2003.
  • Narkotikaanvändningen har också minskat, från fyra till två procent sedan undersökningen i fjol.

Läs mer om undersökningen här.