Stort engagemang vid nattvandring!

Många nattvandrare fanns på plats på Valvet för att äta korv med bröd vid midnatt.

Flera platser i Stockholms län har den senaste tiden drabbats av oroligheter i form av brända bilar och skadegörelse. Den 22 och 23 maj drabbades också Jakobsberg av ett antal brända bilar, glaskrossning, skadegörelse av polisstationen och konfrontation med polis och räddningstjänst. Att stävja oroligheterna är i första hand en polisiär fråga. För att hjälpa till att förebygga ytterligare oroligheter började kommunen i onsdags att vidta åtgärder och kommunens krisledningsorganisation aktiverades.

Kommunen har ett mycket nära samarbete med polisen, räddningstjänsten och Järfällahus och har kontinuerliga avstämningar för att utbyta information och samverka. Polis och räddningstjänst har satt in stora resurser. Samverkan sker även med kommunerna i närområdet.

Engagemanget för nattvandring har varit stort och många frivilliga Järfällabor har engagerat sig i de nattvandringar som organiserats av kommunen. I dessa nattvandringar ingick Järfällahus trygghetsvärdar, Järfälla kommuns fältarbetare och frivilliga. Kommunen satte även in extrapersonal för att organisera och delta i dessa nattvandringar.

Nattvandringarna har bidragit till att minska den oro som kan finnas med anledning av oroligheterna. Vid de två första nattvandringarna var det ett drygt hundratal frivilliga Järfällabor som ställde upp och engagemanget var mycket stort. Samlingsplats var brandstationen i Jakobsberg där information och råd gavs av polis och vana nattvandrare. Ungdomscaféet Valvet i Jakobsbergs centrum har också varit en samlingspunkt för nattvandrarna där man under hela kvällen bjudit på kaffe, bullar och vid midnatt serverat korv med bröd. Valvet har haft öppet till kl. 3.00.

Ett stort tack till alla fantastiska Järfällabor som ställt upp och nattvandrat under den senaste veckan!