Skolkampanj!

Det kampanjas för fullt i Järfälla just nu. Skolkampanjen “Mer kunskap” har dragit igång över hela landet och självklart är även Järfällamoderaterna ute och berättar om Moderaternas skolpolitik och hur vi vill se till att fler elever når målen. 

Med stöd i rätt tid, med mer tid med sin lärare och med skickliga lärare som får möjlighet att tillbringa mer tid med sina elever och mindre tid på dokumentation så kommer vi allt närmare en kunskapsskola där varje elev ges lika förutsättningar att nå målen.