Två veckor med många skolbesök

Eva Lennström i samtal med elever på Kvarngymnasiets språkintroduktion

Under vecka 6 och 7 var många av kommunens politiker ute och besökte kommunens skolor för att lyssna på elevernas frågor och synpunkter om kommunen.  Samtal med elevråden på skolorna varvades med besök i klasserna. Såväl grundskolor, gymnasium, vuxenutbildning och språkintroduktionsklasserna besöktes.  Frågor om skolmaten och snöröjningen var vanligt förekommande liksom frågor om de politiska partierna och politikernas arbete.

– Det är väldigt spännande att få höra vad eleverna har för tankar och idéer om kommunen samtidigt som vi som politiker får en möjlighet att se hur skolorna och eleverna arbetar, säger Eva Lennström, kommunstyrelsens ordförande (M)