Sänkt elevpeng är inte en satsning

Cecilia Löfgreen, oppositionsråd

 

Socialdemokraterna har tillsammans med Miljöpartiet och Centerpartiet skurit ned på elevpengen i Järfälla, den peng som finansierar allt i skolan. En del av pengarna som togs ifrån skolorna kom istället tillbaka som riktade pengar, vilket innebär att skolorna själva inte kan välja vad pengarna ska läggas på.

– Att man skär ned på elevpengen för att finansiera en riktad peng är inte en satsning, det är att detaljstyra skolan. Vi säger höj elevpengen och låt experterna inom verksamheten styra över vad resurserna ska användas till, säger Cecilia Löfgreen (M)

– Med Socialdemokraternas budget tvingas skolorna att lägga pengar på det politiken säger, i stället för vad de faktiskt behöver prioritera. När politiker anser sig veta bättre än de som befinner sig i verksamheten slutar det sällan bra, fortsätter Cecilia Löfgreen (M)

På senare tid har många föräldrar och elever reagerat över att fler och fler lektioner ställs in på Järfällas skolor. På Barn- och ungdomsnämndens senaste möte fick Moderaterna igenom sitt förslag om att nämnden måste följa upp antalet inställda lektioner.

– Det här är ett problem som uppstått i samband med den sänkta elevpengen. Inga fler elever ska gå miste om lärarledda lektioner, avslutar Cecilia Löfgreen (M)