Samverkansavtal mellan Järfälla kommun och Norrortspolisen!

Torsdagen den 31 januari 2013 undertecknade Järfälla kommun, genom Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Löfgreen, och Norrortspolisen, genom Polismästare Lena Frylemo, ett samverkansavtal som innebär ett gemensamt arbete och ansvar för att minska den brottsrelaterade otryggheten i Järfälla.

Polisen och kommunen kommer att prioritera arbetet med att minska användandet av alkohol och narkotika bland Järfällas ungdomar. Målet är att öka upptäcktsrisken och försvåra åtkomsten av alkohol och narkotika.

Samarbetet kommer också att handla om att stötta utsatta ungdomar och förhindra rekrytering till kriminella nätverk. Individuella handlingsplaner för unga som riskerar att rekryteras till kriminella nätverk ska tas fram och handlingsplanerna ska regelbundet följas upp och utvecklas. En lokalt förankrad polisverksamhet ska bidra till att arbetet i de sociala insatsgrupperna blir effektivt.

Cecilia Löfgreen ser mycket positivt på samverkansavtalet:

– Det känns jättebra att skriva det här samverkansavtalet tillsammans med polisen. Genom att samverka mellan polis, kommun, socialtjänst och skola så kan vi se till att göra Järfälla mer tryggt och snyggt och se till att bekämpa utanförskapet i Järfälla.

Samverkansavtalet, som löper i två år från den 1 februari 2013, ställer krav på aktivitet från både polis och kommun och arbetet kommer att redovisas och följas upp vartefter.

Det är vår övertygelse och förhoppning att detta kommer att effektivisera arbetet med den förebyggande ungdomsverksamheten i kommunen.

Foto: Mikael Nasberg
Polismästare Lena Frylemo och Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Löfgreen undertecknar Samverkansavtalet.
Foto: Mikael Nasberg
Cecilia Löfgreen tillsammans med Lena Frylemo. Foto: Mikael Nasberg

 

Foto: Mikael Nasberg