Samråd – Översiktsplanen!

Den 29 oktober var sista dagen för samrådet kring Järfällas översiktsplan. Kommunens kundtjänst i Posthuset har varit mycket välbesökt och kartan över Järfälla har fått ett stort antal färgprickar. Totalt har över 600 synpunkter kring översiktsplanen inkommit, vilket är enormt positivt!