Samarbete kring regionens cykelvägar!

Foto: Järfälla kommun

Ett förslag till regional cykelplan har nu tagits fram inom ramarna för Trafiksatsning Stockholm. Ett mål med planen är att 20 procent av resandet inom länet ska kunna ske med cykel före år 2030. Det är dock viktigt att en cykelväg inte tar slut vid kommungränsen – och där är det vårt ansvar att göra det enkelt för stockholmarna att välja cykeln, skrev flera moderata kommunföreträdare i Stockholmsregionen på DN Stockholmsdebatt den 13 april.

 

Trafikverket Region Stockholm har i dagarna presenterat en regional cykelplan som ska bidra till att öka det regionala cyklandet. Medan Trafikverket bidrar med statlig medfinansiering till många projekt är det upp till oss kommuner att samordna och satsa på arbetet med ett regionalt cykelvägnät. I valrörelsen 2010 pekade vi på behovet av att bygga ihop cykelnäten över kommungränserna i Stockholmsregionen. Nu drar vi i gång detta arbete på allvar.

Cyklingen i Stockholm har ökat med 76 procent de senaste 10 åren. Många cyklar dagligen till jobbet eller skolan och allt fler upptäcker cykelns fördelar som transportmedel. I ett Stockholm som växer är det viktigt att politiken hjälper till att underlätta stockholmarnas vardagspussel genom att bidra till framkomligheten för alla trafikslag. För varje ärende eller arbetsresa som görs på cykel frigörs en plats på bussen, tunnelbanan, pendeltåget eller väg­banan. Nu tar vi därför ett krafttag kring denna fråga.

Ett ökat cyklande i Stockholmsregionen är en framtidsfråga. Genom en långsiktig och genomtänkt regional cykelplanering lägger vi grunden för en fortsatt attraktiv Stockholmsregion med nära till naturen och attraktiva boendemiljöer, ett gediget utbud av arbetstillfällen och ett attraktivt nöjesutbud. Där blir mycket tillgängligt och framkomligt med hjälp av en cykel. Därför behövs ett regionalt perspektiv även när det gäller cykelinfrastrukturen. Då kan vi ta ett samlat grepp kring framtidens cykling i hela Stockholmsregionen.

Artikeln undertecknades av följande moderata kommunföreträdare:

Sten Nordin (M), kommunstyrelsens ­ordförande i Stockholms stad Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad Olle Reichenberg (M), KSO i Danderyds kommun Peter Carpelan (M), KSO i Ekerö kommun Martina Mossberg (M), KSO i Haninge kommun Daniel Dronjak Nordqvist (M), KSO i Huddinge kommun Cecilia Löfgreen (M), KSO i Järfälla kommun Paul Lindquist (M), KSO i Lidingö stad Mats Gerdau (M), KSO i Nacka kommun Douglas Lithborn (M), KSO i Sollentuna kommun Pehr Granfalk (M), KSO i Solna stad Leif Gripestam (M), KSO i Täby kommun Fredrik Saweståhl (M), KSO i Tyresö kommun

Läs hela debattartikeln här!