RUFS-konferens!

Den 26 november deltog Emma Feldman på den årliga RUFS-konferensen som löpande tar tempen på hur det går för regionen, vad som görs och om det ligger i linje med RUFS. Dessutom fokuseras det på vad vi borde göra mer av.

I år låg extra fokus på de två RUFS-strategierna Säkra värden för framtida behov och Stärk sammanhållningen. Utvecklingen i regionen i frågor som klimatanpassning, resurshushållning och den socioekonomiska boendesegregationen granskades och debatterades.

Nedan följer bilder från dagen.

Charlotte Broberg tillsammans med Huddinges KSO Daniel Dronjak Nordqvist.

 

Presentation av vision, mål och strategier.
Järfällas stadsbyggnadsstrateg Emelie Grind berättar om ekonomisk hållbarhet och samverkan mellan byggherrar och kommunen i arbetet med att bygga Barkarbystaden.
Stadsbyggnadsstrateg Emelie Grind pratar om Barkarby College i Barkarbystaden och vikten av mötesplatser, integrerad service och en levande stad.
Utbyggd tunnelbana är en katalysator för hållbar tillväxt!