RUFS-Konferens – Läget i Stockholmsregionen 2012

Den 7 november fanns Emma Feldman, Anita Gröning-Persson och Lars Friberg på plats, tillsammans med några av kommunens tjänstemän, för att delta vid årets RUFS-konferens på Friends Arena i Solna.

Syftet med konferensen var att följa upp läget i Stockholmsregionen i relation till vår regionala utvecklingsplan (RUFS 2010) och att diskutera vad som har hänt och vad vi behöver arbeta mer med för att nå visionen – att bli Europas mest attraktiva storstadsregion. RUFS anger en långtgående samordning och ett resurseffektivt och målmedvetet arbetssätt.

När Stockholmsregionens vision och mål sätts i relation till förutsättningar och framtidsprognoser är det sex stycken utmaningar som är utgångspunkten för planering och strategier som presenteras i utvecklingsplanen.

Dessa utmaningar är:

1. Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens miljö och invånarnas hälsa

2. Att vara en liten storstadsregion och samtidigt internationellt ledande

3. Att öka tryggheten i regionen samtidigt som omvärlden upplevs som mer osäker

4. Att minska klimatpåverkan och samtidigt utveckla en tillgänglighet som möjliggör ekonomisk tillväxt

5. Att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som behoven fortsätter att växa

6. Att öppna regionen och samtidigt minska utanförskapet

Evert Kroes, regionplanerare på TMR (Tillväxt, miljö och regionplanering), Lena Kling från Arbetsdepartementet och Helena Rojas, utvecklingschef i Botkyrka inledde dagen med en paneldebatt om vikten av att frigöra livschanser och att arbeta med att bryta utanförskapet. Stort fokus var på ökad kvalité inom utbildning och tydligare arbetslivsanknytning för studenterna.

Ulrika Palm, regionplanerare på TMR, pratade om behovet av att bygga mer och att bygga attraktiva boendemiljöer, bl.a. genom ett varierat bostadsutbud, att bygga mer resurseffektivt och att bygga kollektivtrafiknära. Förenklade planprocesser var också något som diskuterades av både tjänstemän och byggföretag.

Anders Lindström, VD i SL och Ulla Hamilton, trafikborgarråd i Stockholm stad, talade om vikten av att skapa bättre förutsättningar för infrastrukturbyggande och utbyggnad av kollektivtrafiken. Bl.a. nämndes Järfälla som en viktig knutpunkt.