Resurserna till välfärden når toppnoteringar!

“Under hösten har en förvirrad debatt förts om skatter och resurser till välfärden. Medborgarna har matats med påståenden om hur vård, skola och omsorg monteras ned, trots att statistiken säger något annat”, skriver Ann Öberg, chefekonom, och Krister Andersson, skattechef.

Det påstådda motsatsförhållandet mellan sänkta skatter och mer resurser till vård, skola och omsorg har varit ett återkommande tema i den offentliga debatten. Det tydligaste exemplet har varit skolan. Budskapet i den senaste PISA-undersökningen, som visar att svenska elever halkar efter i en internationell jämförelse, är oroande. Men oroande är också den selektiva verklighetsbeskrivningen i den efterföljande analysen. Uppfattningar om bristande resurser lyfts fram som förklaring till de sämre skolresultaten. Inte sällan beskrivs utvecklingen som en följd av skattesänkningar. Sådana slutsatser är missvisande.

Hela artikeln från Svenskt näringsliv läser du här!