Regeringsförklaringen och den nya regeringen

Fredrik Reinfeldt: Vi tror på Sverige och människan. Därför tror vi också på framtiden. Ett bättre Sverige bygger vi tillsammans. Inte genom att ställa människor mot varandra eller skapa misstänksamhet människor emellan. Ett samhälle som håller samman och låter människor växa blir ett livskraftigt samhälle. Ett bättre, friare och mänskligare samhälle.

Läs hela regeringsförklaringen
Den nya regeringen