Projekt Mälarbanan får grönt ljus!

Projektbild från Trafikverket
Projektbild från Trafikverket

Järfälla kommuns detaljplan har nu fått grönt ljus av Mark- och miljööverdomstolen.

Nu påbörjas formellt arbetet med att bygga ut järnvägen mellan Barkarby och Kallhäll från två till fyra spår – den första etappen i utbyggnaden av Mälarbanan.

Sträckan om åtta kilometer planeras bli färdig under 2016. Först ut är bygget av en ny bro för Slammertorpsvägen över järnvägen söder om Kallhäll i Järfälla kommun. Det skall byggas nya pendeltågsstationer i Barkarby och Kallhäll och flera broar och tunnlar. När Mälarbanans båda etapper är fullt utbyggda mellan Tomteboda och Kallhäll får pendeltågen egna spår, vilket gör det möjligt med tätare turer och bättre punktlighet för samtliga tåg på Mälarbanan.

Inspirationsbild över Kallhäll station
Inspirationsbild över Kallhäll station

Läs mer om Projekt Mälarbanan här.