Vi kommer att driva Tallbohov i egen regi

Alliansens gruppledare i socialnämnden i Järfälla har gemensamt beslutat att inte göra någon ny upphandling av verksamheten på Tallbohovs äldreboende när kontraktet löper ut i augusti år 2012. Verksamheten kommer istället att drivas i kommunens egen regi.

Uttalande från Alliansens gruppledare:

”Mot bakgrund av våra interna diskussioner i Alliansen och de senaste veckornas rapportering i media känner vi ett ansvar för att ge de boende på Tallbohov ett besked i god tid och göra övergången så lugn och trygg som möjligt för alla inblandade.”

”Det avtal som gäller till augusti år 2012 med Carema Care kommer vi att följa upp löpande för att garantera de boende den goda omsorg som regleras i avtalet.”

Kontakt:

Björn Falkeblad (M)

Ordförande Socialnämnden

0700-024883

Rasmus Törnblom (M)

Politisk sekreterare

08-580 28657

0700-023411