PRESSMEDDELANDE!

 

Den S-styrda minoritetskoalitionen bygger luftslott med ofinansierade vallöften

Idag har gruppledningen för Nya Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna och Kristdemokraterna i Järfälla valt att överklaga beslut fattade i Kompetensnämnden den 5 mars 2015 till förvaltningsrätten av det skälet att besluten strider mot Kommunallagen, nämligen att Kompetensnämnden har medvetet brutit mot beslut fattat i Kommunfullmäktige.

Den Socialdemokratiskt ledda minoritetskoalitionen har nu i mars månad erkänt att deras budget var underfinansierad. Deras vallöften om sommarjobbsgaranti för ungdomar, deras satsning på skapandet av 350 välfärdsjobb och det i kommunen mycket framgångrika projektet ”Unga vuxna på gång” saknar finansiering. Man valde då att vid Kompetensnämndens sammanträde hantera detta genom att använda 20 mkr som man i budget avsatt för skapandet av 350 välfärdsjobb.

I total avsaknad av respekt för ett av kommunfullmäktige fattat beslut om öronmärkta pengar valde de att fatta ett beslut i Kompetensnämnden om att använda dessa pengar på ett helt annat sätt. Detta agerande är både formellt och rättsligt fel och därför väljer vi att överklaga Kompetensnämndens beslut.

Det juridiskt rätta hade varit att, precis som vi föreslog, skicka tillbaka de 20 mkr till kommunfullmäktige för nytt beslut om att använda dessa pengar på ett annat sätt. Inte förrän kommunfullmäktige har omdisponerat pengarna kan man i Kompetensnämnden välja att använda dessa pengar på annat sätt.

-Att försöka dölja ett ofinansierat vallöfte genom att använda pengar som är avsatta för ett annat vallöfte är avsaknad av respekt för lag och demokrati, menar 2:e vice ordförande i Kompetensnämnden Emma Feldman. Man kan inte tro att man kan slippa ta ansvar för ihåliga vallöften och budgetförslag som saknar finansiering genom att fatta ett nytt beslut i nämnden. Det är både oseriöst och ovärdigt och visar bara att man inte förberett sitt budgetförslag ordentligt.  

 

 

Kontakt

Emma Feldman

2:e vice ordf. i Kompetensnämnden för Nya Moderaterna

070-440 07 29

 

 

Cecilia Löfgreen

Gruppledare för Nya Moderaterna

070-870 57 05

 

 

Nikoletta Josza

Gruppledare för Folkpartiet Liberalerna

070-731 00 35

 

Lennart Nilsson

Gruppledare för Kristdemokraterna

070-713 18 91