Pressmeddelande! Prioritera utbyggnad av tunnelbanans blå linje till Barkarby!

Idag skriver Järfällas Kommunstyrelseordförande Cecilia Löfgreen tillsammans med Trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm på DN Stockholmsdebatt att utbyggnad av tunnelbanans blå linje till Barkarby ska prioriteras.

“Redan i dag pågår för fullt utbyggnaden av Barkarbystaden med plats för 5.000 bostäder och 6.000 arbetsplatser.

Utbyggd tunnelbana möjliggör en fördubbling till minst nya 10.000 bostäder. På längre sikt ser vi möjlighet till 40.000 nya bostäder som en följd av utbyggd tunnelbana. Få andra platser i Stockholms län kan sannolikt ge en så hög utväxling på nya bostäder till motsvarande kostnad.

Stockholmsregionen förväntas växa med en halv miljon invånare fram till 2030. Det är därför angeläget att utbyggnaden av tunnelbanan kommer igång. En satsning på tunnelbana till Barkarby vore också en strategiskt viktig avlastning av annan kollektivtrafik.

Med en utbyggd tunnelbana till Barkarby station från Akalla binds Mälarbanans regional- och pendeltågsnät ihop med tunnelbanans Blå linje. Det skulle bättre än i dag binda samman nordvästra Mälardalen med Stockholm och skapa en omstigningsstation för resor i nordvästra delen av Stockholms län.”

Läs hela debattartikeln här!

Här kan du lyssna på dagens intervju med Cecilia Löfgreen i Radio Stockholm.

Järfälla kommuns pressmeddelande läser du här!