Pressmeddelande – Nu går vi vidare med kollektivtrafik till Barkarbystaden!

 

Christer G Wennerholm, trafiklandstingsråd (M)

Birgitta Rydberg, landstingsråd (FP), gruppledare

Stig Nyman, landstingsråd (KD), gruppledare

Gustav Andersson, landstingsråd (C), gruppledare

Cecilia Löfgreen, kommunstyrelsens ordförande (M), Järfälla kommun

Nu går vi vidare med kollektivtrafik till Barkarbystaden!

Cecilia Löfgreen, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla
Cecilia Löfgreen, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla
Foto: Mikael Nasberg

I dag skriver företrädarna för Stockholms läns landsting och Järfälla kommun på DN Stockholm debatt att det ska genomföras en idéstudie om utbyggd tunnelbana eller spårväg till Barkarbystaden. Syftet är att ta reda på vilken dragning och vilket trafikslag som passar bäst. En utbyggd spårtrafik kommer att ge kraftigt förbättrad kollektivtrafik för dem som bor, jobbar eller gör besök i Barkarbystaden.

– När Stockholms län växer behöver kollektivtrafiken också växa. Det här är ytterligare ett steg i att fullfölja Stockholmsöverenskommelsen. Smarta och kapacitetsstarka förbindelser gör den framväxande Barkarbystaden attraktiv att bo och arbeta i, säger Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd.

– Det är ett historiskt steg för Stockholm och Järfälla. Den här kommunikationslänken kommer att vara avgörande för Barkarbystadens framväxt och underlätta utvecklingen, säger Birgitta Rydberg (FP) gruppledare.

– En förlängd tunnelbana eller en helt ny spårförbindelse kommer att göra vardagen lättare för oss resenärer. Både pendlingsmöjligheter och framkomlighet kommer att öka med mer kollektivtrafik, säger Stig Nyman (KD), gruppledare.

– Att bygga Barkarbystaden och dra kapacitetsstark kollektivtrafik dit är bra för hela Stockholmsregionen. Stockholm och Järfälla knyts samman genom tillgänglig kollektivtrafik som underlättar för människor att åka kollektivt istället för att åka bil, säger Gustav Andersson (C), gruppledare.

– Järfälla är en kommun som växer. Barkarbystaden ska få 5 000 bostäder och dessutom kommer stadsdelen att skapa förutsättningar för upp till 6 000 arbetstillfällen. Då är det viktigt att Järfällaborna får närmare till övriga kollektivtrafiknätet, säger Cecilia Löfgreen (M), kommunstyrelsens ordförande, Järfälla kommun.

Kontakt:

Sebastian Tham, Pressekreterare hos Christer G Wennerholm (M)
070-737 41 90

Rasmus Jonlund, Pressekreterare hos Birgitta Rydberg (FP)
070-737 41 83

Mats Reimbertsson, Pressekreterare hos Stig Nyman (KD)
070-737 45 52

Gustaf Arnander, Pressekreterare hos Gustav Andersson (C)
070-737 41 42

Rasmus Törnblom, Pressekreterare hos Cecilia Löfgreen (M)
070-002 34 11