Pressmeddelande Alliansen i Järfälla – Därför höjer vi skatten!

Alliansen i Järfälla presenterade på onsdagsförmiddagen den 10:e oktober Järfällas kommunbudget för år 2013. Budgeten innehåller en skattehöjning på 35 öre, satsningar mot utanförskapet och förstärkta ekonomiska marginaler.

Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Löfgreen (M) kommenterar budgeten: Jag vet att skattehöjningar alltid slår hårdast mot dem med minst marginaler. Alliansens målsättning är att under nästa mandatperiod kunna sänka skatten till en lägre nivå än tidigare.

I Järfälla, som tidigare har bytt majoritet vid varje val, har Alliansens sex år vid makten inneburit stabilitet och långsiktighet. Ekonomiska förändringar i omvärlden tillsammans med demografiska förändringar har försämrat skatteunderlaget samtidigt som kostnadstakten har ökat.

– För att kunna hålla ordning i ekonomin och samtidigt möta fler äldre och ett stort utanförskap i kommunen är vi tvungna att höja skatten, säger Cecilia Löfgreen (M).

Alliansen lägger med budget 2013 fram sin sjunde gemensamma budget. Under Alliansens sex år har skatten sänkts med totalt 50 öre.

– Alliansen är det enda trovärdiga och sammanhållna alternativet för Järfälla. Vi ser att vi under de kommande åren måste göra ett stort jobb för att kostnadseffektivisera våra verksamheter och få fler Järfällabor i arbete, avslutar kommunstyrelsens ordförande Cecilia Löfgreen (M).

 Om budgeten:

Skatten höjs med 35 öre. Det motsvarar en skattehöjning på ungefär 75 kronor i månaden för den genomsnittlige Järfällabon.

Bufferten utökas med 13 miljoner kronor för att med bättre marginaler kunna täcka upp förändringar i omvärlden.

13,5 miljoner kronor riktas på insatser för att få fler i arbete och i egen försörjning.

 

Från vänster, Aphram Melki (C), Cecilia Löfgreen (M), Lennart Nilsson (KD) och Lars Bergstig (FP)
Från vänster, Aphram Melki (C), Cecilia Löfgreen (M), Lennart Nilsson (KD) och Lars Bergstig (FP)