Politikutvecklingskvällar!

Var med och delta i Nya Moderaternas politikutveckling!

Nya Moderaterna är nu i början av en ny mandatperiod och vi har ett omfattande politik-utvecklingsarbete framför oss. Partistyrelsen har tillsatt sex arbetsgrupper som har fått till uppgift att kartlägga de viktigaste politiska prioriteringarna inom respektive område inför valet 2018. Gå in på sverigekanmer.se för att lämna synpunkter eller läsa mer om arbetsgrupperna.

 

 

 

 

 

 

De sex olika arbetsgrupperna är:

  1. Ansvar för ekonomin, fler i arbete och växande företag (gruppen leds av Ulf Kristersson)
  1. Stärkt integration i ett öppet Sverige (gruppen leds av Elisabeth Svantesson)
  1. En trygg välfärd – i hela landet (gruppen leds av Peter Danielsson)
  1. Ett modernt yrkesliv, ett tolerant och jämställt Sverige (gruppen leds av Anna König Jerlmyr)
  1. Säkerhet i en orolig omvärld (gruppen leds av Hans Wallmark)
  1. Trygghet mot brott i hela Sverige (gruppen leds av Beatrice Ask)

 

Som en del i utvecklingsarbetet bjuder Järfällamoderaterna in till två träffar där man kommer att få lyssna till representanter för de olika arbetsgrupperna och sedan delta i diskussioner och lämna sina synpunkter.

 

Den första träffen är Torsdagen den 16 april kl.18.00Jakobsbergs Folkhögskola.

Då kommer Gustaf Göthberg att tala om ”Säkerhet i en orolig omvärld”, Cecilia Löfgreen talar om  ”Ansvar för ekonomin, fler i arbete och växande företag” och Niklas Wykman talar om ”En trygg välfärd – i hela landet”.

Anmälan sker till dan.engstrand@moderat.se så snart som möjligt.

 

Den andra träffen är Onsdagen den 29 april kl. 18.00 i Järfällsalen i kommunhuset i Jakobsberg.

Då kommer Hanif Bali att tala om ”Stärkt integration i ett öppet Sverige”, Olof Lavesson talar om ”Trygghet mot brott i hela Sverige” och Jenny Pettersson talar om ”Ett modernt yrkesliv, ett tolerant och jämställt Sverige”.

Anmälan sker till dan.engstrand@moderat.se senast den 27 april.