Personval till nämnder och styrelser

Valberedningen förbereder nu valen till nämnder och styrelser. Du som är medlem i Moderata Samlingspartiet i Järfälla kan nu nominera kandidater eller själv anmäla intresse för ett politiskt uppdrag.
Den som nomineras ska vara 18 år fyllda, medborgare i EU-land, Island, Norge eller folkbokförd i Sverige 3 år i rad, bosatt i Järfälla samt medlem i partiet.
Nomineringar skall vara valberedningen tillhanda tors 14 okt och innehålla namn, adress, ålder och en kortare motivering om varför personen ska sitta i nämnd eller styrelse och skickas till valberedningens sekreterare: rasmus.tornblom@moderat.se