Pedagogpriset 2013!

För femte året i rad delade Järfälla kommun igår kväll ut pedagogpriset “Det gyllene äpplet”. Detta skedde i samband med kommunfullmäktiges sammanträde. Årets pristagare är Charlotta Ståhlberg, förskollärare på Vallvägens förskola, och Rima Esmailiyan, ansvarig pedagog i förskoleklassen på Nybergskolan. Pedagogpriset består av ett glasäpple, diplom och ett resestipendium på 15 000 kronor.

Alla förskolor och skolor i Järfälla har uppmuntrats att nominera kandidater till priset. På förskolorna har personal och föräldrar gemensamt skrivit motiveringar, på skolorna har elever på motsvarande sätt fått möjlighet att tycka till.

Rima och Charlotta. Foto: Mikael Nasberg

Juryns val av Charlotta Ståhlberg motiveras med att hon är en pedagog som har barnet i fokus under hela vistelsetiden på förskolan. Hon erbjuder en pedagogik som gynnar barnets lärande fullt ut, där barnen också får vara med och påverka, bland annat med hjälp av tankekartor. Föräldrarna uttrycker att “Charlotta är en entusiasmerande rak och tydlig pedagog som vinner föräldrars och barns förtroende”.

Valet av Rima Esmailiyan motiverar juryn med att hon har en tydlig och hög förväntan på vad barnen kan klara utifrån sina individuella förutsättningar, vilket leder till att alla elever oavsett inlärningstakt och förmåga utvecklas mycket. Eleverna har lärt sig att ta ledning av läraren, andra vuxna i klassrummet och av jämnåriga. Hon får dem att lita till sin egen förmåga. Eleverna uttrycker att Rima lär dem hur man blir en bra kompis. “Rima är busig, snäll och bestämd. Alla borde få ha en lärare som Rima.”

Du läser mer om Pedagogpriset här!