Ett tryggare och snyggare Järfälla

Järfälla håller på att bli en alltmer otrygg kommun. Under höstens gång har flertalet rapporter hörts om bilbränder, […]

Få parkeringsplatser blir färre

Socialdemokraterna vill minska antalet parkeringar per lägenhet vid ny- och ombyggnationer. Omkring 70% av hushållen i Järfälla […]

Vision för Järfälla

Vi älskar Järfälla och därför har vi tagit fram en vision för Järfälla. Den innehåller inte politiska […]

Sänkt elevpeng är inte en satsning

  Socialdemokraterna har tillsammans med Miljöpartiet och Centerpartiet skurit ned på elevpengen i Järfälla, den peng som […]

Nu åtgärdas Barkarbybron

Barkarbybron ska åtgärdas efter kritik från den borgerliga oppositionen. Trafikflödet över Barkarbybron är under allt kritik. Den […]