Överenskommelse om Barkarbystaden mellan M och S

Barkarbystaden är Järfälla kommuns viktigaste utvecklingsområde. Fram till 2022 ska 5000 nya bostäder byggas och 6000 arbetsplatser etableras i attraktivt och kommunikationsnära läge på Barkarbyfältet. Moderaterna och Socialdemokraterna är överens om att frågan om Barkarbystadens utveckling kräver långsiktighet och stabilitet. Därför har en bred överenskommelse, som flera partier ska kunna ställa sig bakom, gjorts mellan majoritets- och oppositionsledare.

– Barkarbystadens utveckling är en central del i Järfällas utveckling. Kommunens ekonomi och byggandet av en ny stadsdel är frågor som sträcker sig längre än en mandatperiod. De beslut som tas idag och de beslut som kommer att behöva tas under många år framöver måste hålla ihop och går därför inte att göra partipolitik av, sägerEva Lennström(M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

I överenskommelsen ingår att Barkarby College ska etableras i närheten av den nya Barkarby station, samt att studentbostäder ska byggas i anslutning härtill. Det finns även en uttryckt vilja att låta kommunens bostadsbolag JHAB bygga hyresrätter i staden i en nära framtid.

– Stockholm växer och det gör Järfälla med. Det krävs tillväxt och nya arbetsplatser för att vi ska kunna garantera den framtida välfärden. Fler hyresrätter och nya studentbostäder är ett mycket bra tillskott för Barkarbystaden som ger både unga och äldre möjligheter att bosätta sig i det framtida Järfälla, sägerLotta HåkanssonHarju (S), oppositionsråd i Järfälla.

Om Barkarbystaden

Barkarbystadens är en ny modern och miljöanpassad stadsdel med 5000 bostäder i kollektivtrafiknära läge som byggs på Barkarbys gamla flygfält. Staden beräknas stå klar runt år 2022 och ska förutom bostäder erbjuda service, butiker, skolor och omsorg. På sikt planeras för en spårvagnsförbindelse mellan Kista och Barkarby station (framtida regionaltågsstationen Stockholm Väst) via Barkarbystaden.

 

Kontakt:

Eva Lennström, kommunstyrelse ordförande (M)

08-580 286 51

Eva.lennstrom@jarfalla.se

 

Lotta Håkansson Harju, oppositionsråd (S)

070-002 33 97

Lotta.hakansson@jarfalla.se

 

Rasmus Törnblom, politisk sekreterare (M)

08-580 286 57

Rasmus.tornblom@jarfalla.se

 

Steffen Oxenvad, politisk sekreterare (S)

070-002 33 96

Steffen.oxenvad@jarfalla.se