Öppna möten hösten 2011

Tisdagen den 27/9 arrangerade Moderaterna i Järfälla sitt första öppna möte för år 2011. Första kommundel att besöka var Barkarby.

Ett 10-tal medborgare närvarade, lämnade synpunkter och ställde frågor till kommunstyrelsens ordförande Eva Lennström.

En och en halv timme senare var synpunkter lämnade och frågor besvarade. Följande ämnen hade tagits upp för diskussion: Underhållet av våra utemiljöer, behovet av satsningar på handikappomsorgen, information till nyinflyttade, Barkarbys utveckling med Barkarbystaden och ny pendeltågsstation, Stormarknadsetableringen på Kodaktomten, bostäder för unga, buller och hur vi gör Mälaren tillgänglig för fler.

 Öppna möten hösten 2011:

Tisdagen den 4/10 kl 18.00 Viksjöträffen

Tisdagen den 11/10 kl 18.00 Café Sans Rival i Jakobsberg

Tisdagen den 18/10 kl 18.00 Folkets hus i Kallhäll

Vi bjuder på fika.

Varmt välkomna!