Öppet möte Jakobsberg

Tisdagen den 11 oktober arrangerades det tredje öppna mötet med Eva Lennström på café Sans Rival i Jakobsbergs centrum.Ungefär 25 personer deltog under mötet som höll på i en timme.

Följande frågor diskuterades bland annat: Skötseln av utemiljöerna, fler möjligheter till jobb, tunneln i Jakobsbergs centrum, tryggt och snyggt, kommunens krishantering, förtätning av Jakobsbergs centrum och trafiksituationen i Järfälla.

Nästa möte äger rum den 18 oktober kl 18.00 på Folkets hus i Kallhäll centrum.

Vi bjuder på fika!