Omvald gruppledning för Moderaterna i Järfälla!

Onsdagen den 8 oktober hade kommunfullmäktigegruppen för kommande mandatperiod sitt konstituerande sammanträde. Cecilia Löfgreen valdes då om till gruppledare för Moderaterna i Järfälla och Emma Feldman omvaldes till vice gruppledare. Vid gårdagens sammanträde valdes även Cecilia Löfgreen till oppositionsråd.

Cecilia Löfgreen och Emma Feldman kommer nu att leda gruppen i oppositionsarbetet under den kommande mandatperioden och fortsätta driva en politik som tar sikte på att utveckla Järfälla med kvalitet i fokus och att värna valfrihet.

Cecilia Löfgreen, gruppledare och Emma Feldman, vice gruppledare