Ny styrelse för Järfälla Moderaterna

Tisdagen den 15:e mars ägde Järfälla Moderaternas årsmöte rum. Ett 50-tal medlemmar närvarade vid årsmötet som inleddes med att Niklas Wykman, verkställande ledamot i Moderaternas idéprogramgrupp, berättade om Moderaternas pågående förnyelsearbete.

Den nya styrelsen som valdes ser ut enligt följande.

Ordförande: Björn Lindforss (omval)

Vice ordförande: Cecilia Löfgreen (nyval)

Ledamöter: Isabelle Eriksson (nyval), Ingrid Jondring (nyval), Kathrine Nyberg (omval), Inger Sundqvist (omval) och Anders Sörensen (nyval), Eva Lennström (Kommunfullmäktigegruppen), Björn Falkeblad (Kyrkofullmäktigegruppen), Richard Lindforss (Moderata ungdomsförbundet), Nihadou Sissoho (Moderat Skolungdom).