Nu kommer tunnelbanan till Barkarby/Stockholm väst!

Alliansen gör historisk satsning på tunnelbanan!

Människors möjlighet till resor och rörelse skapar grund för tillväxt, arbete och välfärd. Därför har alliansregeringen gjort betydande investeringar i infrastruktur i hela Sverige och lagt fram förslag om historiskt stora infrastruktursatsningar för perioden 2014-2025.

Vi har bland annat beslutat om Förbifart Stockholm, ett av de största infrastrukturprojekten någonsin när det gäller svensk vägtrafik. Men mer finns att göra, och då inte minst i Sveriges storstadsregioner där en snabb befolkningstillväxt många gånger ställer ökade krav på framtida investeringar.

I början av året tillsatte alliansregeringen två förhandlingspersoner med uppgift att förhandla fram en överenskommelse om en utbyggnad av Stockholms tunnelbana. Uppdraget har varit att säkerställa ett snabbt genomförande av en tunnelbaneutbyggnad och ökat bostadsbyggande med största möjliga samhällsekonomiska nytta.

I uppdraget har också ingått att lämna förslag på finansiering genom höjda och bredare intäkter från trängselskatt och olika former av medfinansiering. Vi kan i dag meddela att staten, tillsammans med Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka, Solna och Järfälla, har enats om principerna för en sådan överenskommelse.

Den överenskommelse som presenteras i dag omfattar nio nya tunnelbanestationer, med sträckningar mot exempelvis Nacka Forum, Arenastaden och Barkarby. Totalt innebär detta en investering i utbyggnad av Stockholms tunnelbana på 19,5 miljarder kronor. Med investeringar i fordon och depåer uppgår de samlade investeringarna till 25,7 miljarder kronor. Tillsammans med de investeringar som redan beslutats av Stockholms läns landsting är satsningen på tunnelbanan den största i modern tid.

Cecilia Löfgreen presenterar Järfällas del i utbyggnaden av tunnelbanan.

Som en del av överenskommelsen åtar sig också kommunerna att uppföra runt 78 000 nya bostäder i länet. Det är nästan dubbelt så många bostäder som det tidigare talats om. I praktiken skapas nu grund för bostäder motsvarande nästan ett helt nytt Uppsala.

Läs hela artikeln om tunnelbaneutbyggnaden här!