Nu åtgärdas Barkarbybron

Cecilia Löfgreen, Oppositionsråd

Barkarbybron ska åtgärdas efter kritik från den borgerliga oppositionen.

Trafikflödet över Barkarbybron är under allt kritik. Den dåliga framkomligheten orsakar stora förseningar i bil- och kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafiken. Efter hård kritik från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna ska situationen nu åtgärdas. Förvaltningen har tagit fram flera förslag för att förbättra den dåliga framkomligheten efter att den borgliga oppositionen tog fram ett ärende till Tekniska nämnden.

– I dag bildas långa köer i fordonstrafiken på grund av den dåliga framkomligheten. Att sitta på bussen och se gångtrafikanter gå förbi är orimligt, säger Cecilia Löfgreen, oppositionsråd (M)

– Återigen ser vi hur befintliga Järfällabor drabbas negativt när S, C och MP fokuserar mer på nya stadsdelar och byggnader än på oss som redan bor och arbetar här, säger Nikoletta Jozsa, gruppledare (L)

På tekniska nämnden den 8 september beslutade man att gå vidare på förvaltningens förslag som tagits fram på initiativ av den borgliga oppositionen. Förvaltningen har bland annat kollat på möjligheterna att bygga en tillfälligt gång- och cykelbro bredvid Barkarbybron. Vidare har man också kollat på hur trafikljusen kan justeras för att förbättra trafikflödet för fordonstrafik över bron.

– Vi måste ha en plan när Järfälla växer. Fungerar inte vardagslivet vill människor inte bo här. Vi får inte riskera att våra nya bostadsområden blir ett miljonprogram, avslutar Lennart Nilsson, gruppledare (KD)

Trots att koalitionen nu valt att vidta dessa åtgärder finns en överhängande risk att detta inte kommer att lösa situationen och större ansträngningar kan komma att krävas för att snabbt få bukt med problemen.

– Vi kan inte låta trafikkaoset pågå i två år till under väntan på Veddestabron. Koalitionen måste sluta blunda för problemet och ta tag i frågan här och nu, säger Cecilia Löfgreen, oppositionsråd (M)