Nu är avtalet tecknat med Skanska om bygget av nya Herrestaskolan i Barkarbystaden!

Nu är avtalet tecknat med Skanska om bygget av nya Herrestaskolan i Barkarbystaden. Herrestaskolan kommer att ha plats för 100 förskolebarn och 300 elever i årskurs F-5. Planen är att skolan öppnar höstterminen 2015. Skolan är ritad av Liljewall arkitekter och kommer att bli ett landmärke i Barkarbystaden.

 

 

 

Herrestaskolan blir Sveriges första skola som byggs helt i trä och utifrån Miljöcertifiering Guld, vilket innebär extra höga krav på bland annat energisparande, luft, akustik och med kontroll på att inga farliga kemiska ämnen finns.

Du läser mer om bygget av Herrestaskolan här!