Motionsspåret i Granskog är färdigställt!

Under sommaren har spåret i Granskog färdigställts. Starten är vid Järfälla OK:s klubbstuga i Granskog. Då spåret löper i ett naturreservat har Länsstyrelsen fått ge sitt tillstånd att anlägga spåret. Spåret är 2,5 km långt och är elbelyst.
Du läser mer om spåret i Granskog samt andra elbelysta motionsspår här!