Moderaternas försöksnominering har börjat!

Nu har Moderaternas interna “försöksnominering” börjat. I dag eller i morgon kommer ett blått kuvert hem till alla röstberättigade medlemmar med information om hur röstningen går till. Järfällamoderaterna vill självklart uppmuntra alla röstberättigade medlemmar att rösta! På de som kandiderar till kommunfullmäktige men även till landsting och riksdag där Järfälla har flera engagerade och kompetenta deltagare i försöksnomineringen. Lycka till önskar Järfällamoderaterna!