Moderaternas förslag till budget 2017

Nu är Moderaternas förslag till budget 2017 här!

De främsta punkterna i budgeten som förtjänar att lyftas fram lite extra är: 

  • Moderaterna föreslår, tillsammans med Liberalerna och Kristdemokraterna, att elevpengen höjs med upp till 10%. 
  • Vi vill införa obligatorisk sommarskola för elever åk 6-9 som inte uppfyller kunskapsmålen samt erbjuda sommarskola till alla elever i åk 6-9.
  • Förslag mot minskat utanförskap genom tydlig uppföljning av Järfällas gymnasieungdomar, sysselsättningskrav vid försörjningsstöd, fördubblad tid för SFI-studier (svenska för invandrare) och stöd till de som står längst ifrån arbetsmarknaden. 
  • Öppna en ny fritidsgård i Barkarby, ta bort kön till Kulturskolan genom införande av en kulturpeng, stöd till föreningar som breddar sin rekryteringsbas ur ett integrationsperspektiv samt stöd till föreningar som nattvandrar.
  • Höjd kontinuitet i hemtjänsten, förenklad biståndsbedömning, gratis broddar och karriärtjänster inom äldreomsorgen.
  • En rejäl satsning på tryggt och snyggt med bland annat att två väktarteam som ska cirkulera i Järfälla på fredags- och lördagskvällar.

  • Sänkt skatt med 15 öre.

Hela budgeten finner du här:
Moderaternas förslag till budget 2017