Moderaterna presenterar sitt förslag till budget för 2018

Nu har Moderaterna i Järfälla presenterat sitt förslag till budget för 2018. Budgeten innehåller bland annat 100 miljoner kronor till skolan,insatser för ökad trygghet samt krav på heltid vid försörjningsstöd och SFI. Självklart är budgeten fullt finansierad, med mer än dubbelt så stort överskott som Socialdemokraternas valfläskbudget och innehåller en skattesänkning.

 

Nedan kan du ta del av hela vårt förslag till budget liksom de viktigaste punkterna.

 

Skola

  • 100 miljoner till skolan
  • Medel för fler lärare med bättre betalt och mindre klasser
  • Sommarskola åk 6-9 och obligatorisk för de som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen

Trygghet

  • Ordningsvakter, övervakningskameror och avhyssningsstöd
  • Trygga vägar till kollektivtrafiken och belysning vid busshållplatser
  • Mer städning och nolltolerans mot klotter

Fler i jobb

  • Krav på sysselsättning motsvarande heltid vid försörjningsstöd
  • Svenska för invandrare ska innebära heltidssysselsättning om man saknar annan sysselsättning
  • Uppföljning av alla Järfällaungdomar för att alla ska klara gymnasiet

Ekonomi