Miljödiplomering!

Tisdagen den 4 juni ägde Järfälla kommuns miljödiplomering rum. Tio aktörer belönades med miljödiplom och fem av dess erhöll nivå guld.

Miljödiplomet finns i tre valörer, brons, silver och guld, med stigande krav på miljöanpassning och det delas ut till företag, föreningar och kommunala verksamheter.

Miljö- och bygglovsnämnden är huvudansvarig för arbetet och garanterar att de företag som tilldelats Miljödiplom har ett långsiktigt och seriöst miljöarbete. Miljödiplomeringen är även kommunens verktyg för att minska miljöpåverkan från den egna organisationen.

Miljö- och bygglovsnämndens ordförande Aphram Melki tillsammans med representant för Brandkåren Attunda.