Den borgliga oppositionen vill höja elevpengen med 10%

 

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har gemensamt föreslagit en höjning av elevpengen upp till 10 procent. Det är en satsning på nästan 60 miljoner kronor som ska gå till skolorna i Järfälla. Istället för att ge riktade pengar och att tvinga skolor till att köpa läsplattor vill man ge skolorna ökade anslag så att de själva kan bestämma vad resurserna ska användas till.

– Vi ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner och då krävs det att man vågar göra prioriteringar. Mot vår höjda satsning på 10% står Socialdemokraterna med 2%, vi prioriterar skolan över ineffektiva arbetsmarknadsåtgärder,  säger Cecilia Löfgreen, oppositionsråd (M).

– Vi har fått in uppgifter om inställda lektioner och det har varit svårt att rekrytera lärare till Järfälla. Därför är den här prioriteringen mer än nödvändig. Vi måste se till att varje elev får rätt förutsättningar för att nå sina mål, fortsätter Nikoletta Jozsa, gruppledare (L)

– Vi i den borgliga oppositionen är tydliga i våra budgetförslag att en bra utbildning till Järfällas unga och ökade resurser till skolan är av högsta prioritet, avslutar Lennart Nilsson, gruppledare (KD).