Kandidatskolan fortsätter den 18:e september!

Kandidatskolan är Moderaterna i Järfällas egen utbildning för Dig som vill lära Dig mer om Moderaternas politik, i synnerhet, den kommunala Moderata politiken i Järfälla.  Utbildningen är ett mycket bra tillfälle att få den kunskap man behöver för att vara med och kampanja och den är även perfekt för Dig som eventuellt är intresserad av att söka politiska förtroendeuppdrag för Moderaterna i Järfälla.

Kandidatskolan sträcker sig löpande över ett år fördelat på sju stycken utbildningstillfällen där det näst sista tillfället utgörs av ett besök i kommunfullmäktige. Utbildningen omfattar kommunens olika politiska delar och som deltagare ges man även tillfälle att träffa samtliga förstanamn i våra nämnder och styrelser. Vid det sista utbildningstillfället ges man även tillfälle att träffa en representant från Landstinget.

Även om du skulle ha missat början av utbildningen så går det självklart bra att hoppa in under pågående år då Du kommer att ges möjlighet att komplettera de tillfällen som Du har missat under nästa år.

Efter att ha genomgått Kandidatskolan diplomeras man på Moderaternas årsmöte och är, om man skulle vilja, aktuell för politiska förtroendeuppdrag.

För frågor om Kandidatskolan kontakta Inger Sundqvist på 0707 – 99 53 99 eller e-post inger.m.sundqvist@hotmail.com. För att anmäla Dig ringer Du till kansliet på 08 – 580 286 57 eller mailar på jarfalla@moderat.se.

Schema för kandidatskolan 2012

Samtliga träffar äger rum i kommunhuset i Jakobsberg, Vasaplatsen 11, om inget annat anges.

Träff 2 18:00 18 september Tisdag Björn Lindforss, Tekniska nämnden och Monica Andersson, Miljö- och bygglovsnämnden.
Träff 3 18:00 8 oktober Måndag Charlotta Rossäng, Barn- och ungdomsnämnden och Emma Feldman, Utbildningsnämnden.
Träff 4 18:00 15 oktober Måndag Björn Falkeblad, Socialnämnden.
Träff 5 18:00 12 november Måndag Thord Hägglund, Kultur- och fritidsnämnden och Johnny Lennström, Järfällahus AB.
Träff 6 18:00 10 december Måndag Studiebesök vid ett kommunfullmäktigemöte.