Kandidatskolan börjar 25:e maj

Kandidatskolan är Moderaterna i Järfällas egen utbildning för Dig som vill lära Dig mer om Moderaternas politik, i synnerhet, den kommunala Moderata politiken i Järfälla.  Utbildningen är ett mycket bra tillfälle att få den kunskap man behöver för att vara med och kampanja och den är även perfekt för Dig som eventuellt är intresserad av att söka politiska förtroendeuppdrag för Moderaterna i Järfälla.

Kandidatskolan sträcker sig löpande över ett år fördelat på sju stycken utbildningstillfällen där det näst sista tillfället utgörs av ett besök i kommunfullmäktige. Utbildningen omfattar kommunens olika politiska delar och som deltagare ges man även tillfälle att träffa samtliga förstanamn i våra nämnder och styrelser. Vid det sista utbildningstillfället ges man även tillfälle att träffa en representant från Landstinget.

Även om du skulle ha missat början av utbildningen så går det självklart bra att hoppa in under pågående år då Du kommer att ges möjlighet att komplettera de tillfällen som Du har missat under nästa år.

Efter att ha genomgått Kandidatskolan diplomeras man på Moderaternas årsmöte och är, om man skulle vilja, aktuell för politiska förtroendeuppdrag.

För frågor om Kandidatskolan kontakta Inger Sundqvist på 0707 – 99 53 99 eller e-post inger.m.sundqvist@hotmail.com. För att anmäla Dig ringer Du kansliet på 08 – 580 286 57 eller jarfalla@moderat.se.

Schema för kandidatskolan 2011

Samtliga träffar äger rum i kommunalhuset i Jakobsberg, Vasaplatsen 11, om inget annat anges.

Träff 1 18:00 25 maj Onsdag Eva Lennström berättar kommunövergripande om hur politiken fungerar och Cecilia Löfgreen berättar om vår Moderata förening.
Träff 2 18:00 13 september Tisdag Björn Lindforss, Tekniska nämnden och Monica Andersson, Miljö- och bygglovsnämnden.
Träff 3 18:00 5 oktober Onsdag Charlotta Rossäng, Barn- och ungdomsnämnden och Cecilia Löfgreen, Utbildningsnämnden.
Träff 4 18:00 26 oktober Onsdag Björn Falkeblad, Socialnämnden.
Träff 5 18:00 14 november Måndag Thord Hägglund, Kultur- och fritidsnämnden och Johnny Lennström, Järfällahus AB.
Träff 6 18:00 12 december Måndag Studiebesök vid ett kommunfullmäktigemöte.
Träff 7 Januari 2012 Information från Landstinget